کتاب های Hernández-Tamames, Juan Antonio; Mato Abad, Virginia; García-Álvarez, Roberto; González-Zabaleta, Javier; Pereira-Loureiro, Javier; Álvarez-Linera, Juan

download pdf Effect of water T2 shortening in the quantification of in-vitro proton MR spectroscopy, دانلود Effect of water T2 shortening in the quantification of in-vitro proton MR spectroscopy,Hernández-Tamames, Juan Antonio; Mato Abad, Virginia; García-Álvarez, Roberto; González-Zabaleta, Javier; Pereira-Loureiro, Javier; Álvarez-Linera, Juan, کتاب های Hernández-Tamames, Juan Antonio; Mato Abad, Virginia; García-Álvarez, Roberto; González-Zabaleta, Javier; Pereira-Loureiro, Javier; Álvarez-Linera, Juan,Wiley 2015-05-21, لیست کتاب های Wiley 2015-05-21,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Graph-based processing of macromolecular information / دانلود فایل

مشخصات کلی Graph-based processing of macromolecular information

نویسنده کتاب (Author):

Munteanu, Cristian-Robert; Aguiar-Pulido, Vanessa; Freire, Ana; Martínez-Romero, Marcos; Porto-Pazos, Ana B.; Pereira-Loureiro, Javier; Dorado, Julián

انتشارات (Publisher):

Bentham Science 2015

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Downloadable article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

muneanu-cr-aguiar-pulido-v-freire-a-et-al-graph-based-processing-of-macromolecular-information-curr-bioinform-2015115606-631

موضوع (Subject):

Markov descriptors       Molecular information       QSAR       View all subjects      

توضیحات خلاصه (Summary):

[Abstract] The complex information encoded into the element connectivity of a system gives rise to the possibility of graphical processing of divisible systems by using the Graph theory. An application in this sense is the quantitative characterization of molecule topologies of drugs, proteins and nucleic acids, in order to build mathematical models as Quantitative Structure – Activity Relationships between the molecules and a specific biological activity. These types of models can predict new drugs, molecular targets and molecular properties of new molecular structures with an important impact on the Drug Discovery, Medicinal Chemistry, Molecular Diagnosis, and Treatment. The current review is focused on the mathematical methods to encode the connectivity information in three types of graphs such as star graphs, spiral graphs and contact networks and three in-house scientific applications dedicated to the calculation of molecular graph topological indices such as S2SNet, CULSPIN and MInD-Prot. In addition, some examples are presented, such as results of this methodology on drugs, proteins and nucleic acids, including the Web implementation of the best molecular prediction models based on graphs.  Read more…

ژانر / فرم:info:eu-repo/semantics/article

موضوع:Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Article

تمام نویسندگان / همکاران: Munteanu, Cristian-Robert; Aguiar-Pulido, Vanessa; Freire, Ana; Martínez-Romero, Marcos; Porto-Pazos, Ana B.; Pereira-Loureiro, Javier; Dorado, Julián

شناسه OCLC:979265356

Language Note:English

فهرست محتوا:2212-392X 1574-8936 http://hdl.handle.net/2183/17768


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs